NEWS: The Ensemble "Umberto Giordano" pays tribute to Giuseppe Verdi

NEWS ARCHIVE
 
 
 
       
 
 
Instrumental ensemble
> Antonio Amenduni
> Giovanna D'Amato
> Dino De Palma
> Gianna Fratta
> Francesco Montaruli
 
Singers
> Ida Fratta
> Cüneyt Ünsal
 
 
   
   
 
 
 
         
             
© 2009 - 2011 Ensemble Umberto Giordano©